28 marca 2021 r. od godz. 0:00 do godz. 11:00 nastąpi aktualizacja systemów:

Aktualizacja związana jest z wdrożeniem nowych funkcji systemowych:

Księgowość

Fakturowanie i magazyn

Kadry i płace

Biuro rachunkowe

Integrator e-commerce